MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI      :

Satıcı     : TANDEM TAKIM TEZGAHLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ

                  İmes Sanayi Sitesi A Blok 103 S. No:1A 34776  Y.Dudullu Ümraniye İstanbul – TÜRKİYE

                +90216 313 1413 +90216 313 1411 (fax)  / www.tandem.com.tr


Alıcı        :


2- SÖZLEŞMENİN KONUSU         :

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.tandemonline.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal /hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,  teslimat koşulları vs. satışa konu mal / hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.tandemonline.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


3- SÖZLEŞME TARİHİ                     :

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.


4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:


Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu ..................................... adresinde , Alıcı tarafından ürünü teslim almaya yetkili / yetkililer olarak bildirilen ………………………………………’e  (kişilerin isimleri) teslim edilecektir.


5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI        :

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra 5-7 iş gününde yapılır. Ürün stokta olmadığı takdirde, Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 6-8 hafta içinde (Sayı ve rakam ile)  teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 2 haftalık (sayı ve rakam ile) süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI    :

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (sayı ve rakam ile)  gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.


7-SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI  :

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (Sayı ve rakam ile)  gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı aynı gün içinde ürün  teslimata çıkartılmadan önce en geç  saat 17.00’a kadar siparişini  yazılı olarak mail göndermek sureti ile iptal edebilir.


8-  SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ     :

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.tandemonline.com.tr  adresli  web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.


9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ                                             :

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 


10 - VADELİ FİYAT                                                                          :

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


11- FAİZ                                                                                             :

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30 ’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.


12 - PEŞİNAT TUTARI                                                                    :

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


13 - ÖDEME PLANI                                                                         :

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

14 - CAYMA HAKKI                                                                        :

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde (rakam ve yazı ile) cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için ALICI’nın  aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta  ile yazılı bildirimde bulunması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.tandemonline.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10  gün içinde(rakam ve yazı ile) mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 günlük süre içinde (rakam ve yazı ile) mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakkını kullanan  ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI SATICI’nın  uğradığı tüm zararı SATICI’ya ödemekle yükümlü olduğunu deceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER       :

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mallarda cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/malların makinaya montaj edilmemiş, kullanılmamış, zarar verilmemiş olmaları şartı bulunmaktadır.

Alıcıya özel olarak üretilmiş ürünler  SATICI tarafından iade alınamaz.

16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI                                  :

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


17-MÜCBİR SEBEP HALİ                                                                                              :

SATICI işbu sözleşmede sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla muhtelif mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, herhangibir nedenle ulaşımın kesilmesi, beklenmedik toplumsal olayların, terör olaylarının meydana gelmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 30 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 6 ile 8 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

18 - YETKİLİ MAHKEME                                                :

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

19- İLETİŞİM ADRESLERİ                                                                                              :

ALICI, SATICI’ya  yapacağı bildirimlerde e-satis@tandem.com.tr  e-posta adresini kullanacaktır. ALICI’nın sipariş esnasında kullandığı e-posta adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.